icon-close

Мисия

Нашата мисия е да развием българската култура и изкуство на следващо ниво. Ние се стремим към един по-добър свят, обединяващ култура, изкуство и поглед към необятното небе на твочеството, дадено ни от нас самите или взаимствано от най-великите творци и културни дейци, живели по нашите земи. Това е АРТЛИ

Ние събираме дарения, които изпозваме зза да продължаваме да развиваме културата, творчеството и да върнем усмивките на хората и тяхната вяра в изкуството и кулутрата.

Нашият устав подробно описва всички наши цели. Някои от тях са:

Младежка мобилност и творчество, социален и културен обмен на групи и творци, чрез изкуство да възпитава и популяризира сред младите хора стремеж към красота и хармония, издирване, подпомагане, възпитание и обучение на млади дарования, развитие на творчески заложби и способностите в областта на изкуството,/литература, музика, танци, изобразително изукство и др./ формиране у младите хора на потребност от непрекъснато усъвършенстване и приобщаване към националните и общочовешки ценности, осъществяване на международни връзки и пропагандиране на българските постижения в областта на икуството у нас и в чужбина, развитие и утвърждаване на духовните ценности, формиране на навици, умения и култура в общуването, разпространяване на знания за Европейския съюз, работас неформални организации, етнически и малцинствени групи, иницииране на идеи и създаване на условия за изява на младите
хора, реализиране на дейности, съгласно действащото законодателство на Република България.

Recent Comments

Няма коментари за показване.

Сдружение "Артли"